ANONIM TAK ZWANY GALL

KRONIKA POLSKA


ziemk.jpg (11130 bytes)

piast.jpg (10584 bytes)

mieszk.jpg (11931 bytes)

bolk.jpg (12112 bytes)

ZIEMOMYSŁ, PIAST, MIESZKO PIERWSZY, BOLESŁAW ŚMIAŁY
DRZEWORYTY: CHRONICA POLONORUM MACIEJA Z MIECHOWA

BIOGRAM


SPIS TREŚCI

KSIĘGA PIERWSZA

ZACZYNA SIĘ LIST ORAZ PEWNE WSTĘPNE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE KRONIKI POLSKIEJ, A MIANOWICIE
ZACZYNA SIĘ SKRÓT
ZACZYNA SIĘ KRONIKA I DZIEJE KSIĄŻĄT I WŁADCÓW POLSKICH
NAJPIERW PRZEDMOWA
O KSIĘCIU POPIELU ZWANY CHOŚCISKO
O PIAŚCIE SYNU CHOŚCISKA
O KSIĘCIU SAMOWITAJ, ZWANYM SIEMOWITEM, SYNU PIASTA
O ŚLEPOCIE MIESZKA, SYNA KSIĘCIA SIEMOMYSŁA
JAK MIESZKO POJĄŁ ZA ŻONĘ DĄBRÓWKĘ
O PIERWSZYM BOLESŁAWIE, KTÓREGO ZWANO SŁAWNYM LUB CHROBRYM
JAK BOLESŁAW Z WIELKĄ MOCĄ WKROCZYŁ NA RUŚ
O WSPANIAŁOŚCI I MOCY SŁAWNEGO BOLESŁAWA
O CNOCIE I SZLACHETNOŚCI SŁAWNEGO BOLESŁAWA
O BITWIE BOLESŁAWA Z RUSINAMI
O ZAKŁADANIU KOŚCIOŁÓW W POLSCE I O CNOCIE BOLESŁAWA
JAK TO BOLESŁAW PRZECHODZIŁ SWOJE ZIEMIE, NIE KRZYWDZĄC UBOGICH
O CNOCIE I DOBROCI ŻONY SŁAWNEGO BOLESŁAWA
O WSPANIAŁOŚCI STOŁU I SZCZODROBLIWOŚCI BOLESŁAWA
O RZĄDZIE GRODÓW I MIAST PRZEZ BOLESŁAWA W JEGO KRÓLESTWIE
O ŻAŁOSNEJ ŚMIERCI SŁAWNEGO BOLESŁAWA
PIEŚŃ O ŚMIERCI BOLESŁAWA
O WSTĄPIENIU NA TRON MIESZKA II, SYNA SŁAWNEGO BOLESŁAWA
O WSTĄPIENIU NA TRON I WYGNANIU KAZIMIERZA PO ŚMIERCI OJCA
O ODZYSKANIU KRÓLESTWA POLSKIEGO PRZEZ KAZIMIERZA, KTÓRY BYŁ MNICHEM
O BITWIE KOMESA MIECŁAWA Z MAZOWSZANAMI
O BITWIE KAZIMIERZA Z POMORZANAMI
O WSTĄPIENIU NA TRON DRUGIEGO BOLESŁAWA, ZWANEGO SZCZODRYM, SYNA KAZIMIERZA
O SPOTKANIU BOLESŁAWA Z KSIĘCIEM RUSKIM
O TYM, JAK CZESI WYWIEDLI W POLE BOLESŁĄWA SZCZODREGO
O ZWYCIĘSTWIE BOLESŁAWA SZCZODREGO NAD POMORZANAMI
O HOJNOŚCI I SZCZODROBLIWOŚCI BOLESŁAWA I O PEWNYM UBOGIM KLERYKU
O WYGNANIU BOLESŁAWA SZCZODREGO NA WĘGRY
O PRZYJĘCIU BOLESŁAWA PRZEZ KRÓLA WĘGIERSKIEGO WŁADYSŁAWA
O SYNU TEGOŻ BOLESŁAWA, MIESZKU TRZECIM
O MAŁŻEŃSTWIE WŁADYSŁAWA, OJCA TRZECIEGO BOLESŁAWA
O POSTACH I MODLITWACH W INTENCJI NARODZIN TRZECIEGO BOLESŁAWA

ZACZYNA SIĘ KSIĘGA DRUGA

ZACZYNA SIĘ LIST
ZACZYNA SIĘ SKRÓT
ZACZYNA SIĘ KSIĘGA DRUGA DZIEJÓW TRZECIEGO BOLESŁAWA
NAJPIERW O JEGO POCHODZENIU
O BITWIE WŁADYSŁAWA Z POMORZANAMI
RÓWNIEŻ O TYM, JAK WŁADYSŁAW NAJECHAŁ POMORZAN, LECZ NIE ZWYCIĘŻYŁ
[A WIĘC ZBIGNIEW ZRODZONY PRZEZ KSIĘCIA WŁADYSŁAWA Z NAŁOŻNICY...]]
[OJCIEC WSZAKŻE ROZGNIEWANY...]
CUD ŚW. WOJCIECHA
O PODZIALE KRÓLESTWA MIĘDZY OBU SYNÓW
[OJCIEC ZAŚ, ZAPYTANY PRZEZ MOŻNYCH...]
[O CHŁOPIĘCYM WIEKU BOLESŁAWA]
SIECIECH I BOLESŁAW SPUSTOSZYLI MORAWY
BOLESŁAW W CHŁOPIĘCYM WIEKU ZABIŁ DZIKA
[O INNYM JEGO DZIECIĘCYM CZYNIE]
[BOLESŁAW, MARSOWE CHŁOPIĘ]
[TENŻE CHŁOPCZYNA RUSZYŁ NA POMORZE]
[NIEZMORDOWANY CHŁOPIEC]
[TYMCZASEM SIECIECH WIELE GOTOWAŁ ZASADZEK]
[DALSZA OPOWIEŚĆ O CHŁOPCU MARSOWYM]
[PRZEPASANIE PASEM RYCERSKIM]
[ZWYCIĘSTWO NAD PŁOWCAMI]
[SŁOWA DUCHEM PROROCZYM NATCHNIONE]
O ŚMIERCI WŁADYSŁAWA
BOLESŁAW ZDOBYWA KRÓLEWSKIE MIASTO ALBA
O ZAŚLUBINACH BOLESŁAWA
[TYMCZASEM JEGO BRAT ZBIGNIEW]
POLACY SPUSTOSZYLI MORAWY
[SAM BOLESŁAW WKROCZYŁ NA MORAWY]
[PRZYBYŁ DO POLSKI LEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ]
[ZWOŁAWSZY TEDY WOJSKA DO GŁOGOWA]
[GDY TAK WIELKIMI TRUDAMI I DROGĄ ZMĘCZONE RYCERSTWO...]
[... SKARBIMIR, POLSKI KOMES PAŁACOWY, WKROCZYŁ ZE SWYMI TOWARZYSZAMI BRONI NA POMORZE...]
[ZDOBYŁ INNY GRÓD, ZWANY BYTOM...]
[ZATEM WOJOWNICZY BOLESŁAW...]
[ZDARZYŁO SIĘ, ŻE PEWIEN RYCERZ NA POGRANCZU KRAJU ZBUDOWAŁ KOŚCIÓŁ...]
BOLESŁAW PRZEPĘDZIŁ CZECHÓW I UJARZMIŁ POMORZAN
[ZAMIESZKA DOMOWA]
[BOLESŁAW ZAŚ TO WSZYSTKO BOGU SPOKOJNIE POLECAŁ...]
[A WIĘC WOJOWNICZY BOLESŁAW, OTOCZONY PRZEZ TRZY WOJSKA...]
ZBIGNIEW POJEDNAŁ SIĘ Z BRATEM
WIAROŁOMSTWO ZBIGNIEWA W STOSUNKU DO BRATA
[LECZ Z TĄ RADOŚCIĄ...]
[BOLESŁAW WIĘC WIDZĄC, ŻE BRAT WCALE NIE DOCHOWAŁ WIARY]
SASI NA STATKACH PRZYBYLI DO PRUS
CUD Z POMORZANAMI
[A NIESTRUDZONY BOLESŁAW PONOWNIE WKROCZYŁ NA POMORZE...]
[TERAZ ZAŚ PONIECHAWSZY POMORZAN...]
[ALBOWIEM MIĘDZY KRÓLEM WĘGRÓW, KOLOMANEM A KSIĘCIEM POLSKIM BOLESŁAWEM STANĘŁA PRZYSIĘGA...]
[POD JEGO NIEOBECNOŚĆ POMORZANIE OBLEGLI GRÓD BOLESŁAWA UŚCIE...]
[TYMCZASEM DAWSZY NIECO WYPOCZĄĆ KONIOM I RYCERSTWU...]
SZEŚCIUSET POMORZAN POLEGŁO NA MAZOWSZU
[RÓWNIEŻ RYCERZE ZBIGNIEWA...]

ZACZYNA SIĘ KSIĘGA TRZECIA

ZACZYNA SIĘ LIST TRZECIEJ KSIĘGI
ZACZYNA SIĘ SKRÓT
ZACZYNA SIĘ KSIĘGA TRZECIA DZIEJÓW BOLESŁAWA III
[WŚRÓD NIEZLICZONYCH WPROST...]
LIST CESARZA DO BOLESŁAWA
[ODPOWIEDZIĄ TĄ DOPROWADZONY DO NIESŁYCHANEGO GNIEWU...]
[NIESTRUDZONY BOLESŁAW...]
[CESARZ ZAŚ W MARSZU NIE ZBOCZYŁ...]
[ A TYMCZASEM CESARZ WZIĄŁ OD GŁOGOWIAN ZAKŁADNIKÓW...]
[BOLESŁAW... WYSŁUCHAWSZY POSELSTWA...]
[NA TE SŁOWA CESARZ KAZAŁ ZBUDOWAĆ PRZYRZĄDY OBLĘŻNICZE...]
[TYMCZASEM BOLESŁAW NIE SPOCZYWAŁ ANI WE DNIE, ANI W NOCY...]
[GDY CESARZ UJRZAŁ, ŻE ANI ORĘŻEM, ANI GROŹBAMI...]
[BOLESŁAWIE, BOLESŁAWIE, TY PRZESŁAWNY KSIĄŻĘ PANIE]
[NIEKTÓRZY ZAŚ SZLACHETNI I ROZTROPNI MĘŻOWIE...]
LIST CESARZA DO KRÓLA POLSKIEGO BOLESŁAWA
ODPOWIEDŹ CESARZOWI
[USŁYSZAWSZY TAKĄ ODPOWIEDŹ CESARZ PODSTĄPIŁ POD MIASTO WROCŁAW]
O ŚMIERCI ŚWIĘTOPOŁKA
ROZDZIAŁ O CZECHACH
ROZDZIAŁ O POMORZANACH
ROZDZIAŁ O CZECHACH I POLAKACH
O ZDRADZIE CZECHÓW
O WOJNIE I ZWYCIĘSTWIE NAD CZECHAMI
ROZDZIAŁ O SPUSTOSZENIU ZIEMI CZESKIEJ PRZEZ POLAKÓW
ROZDZIAŁ O ODWADZE I PRZEZORNOŚCI BOLESŁAWA
ROZDZIAŁ O SPUSTOSZENIU PRUS PRZEZ POLAKÓW
ROZDZIAŁ O NIESZCZERYM POGODZENIU SIĘ ZBIGNIEWA Z BRATEM
POMORZANIE ODDALI POLAKOM GRÓD NAKIEŁ
NA TYM KOŃCZY SIĘ KRONIKA POLSKA ANONIMA TAK ZWANEGO GALLA

FRAGMENTY PO ŁACINIE
HIIS DICTIS CESAR INSTRUMENTA FIERI
BOLESLAUE, BOLESLAUE, DUX GLORIOSISSIME...

PORTRETY WŁADCÓW POLSKICH, WYMIENIONYCH W KRONICE GALLA

MIESZKO PIERWSZY

BOLESŁAW CHROBRY

MIESZKO II

KAZIMIERZ ODNOWICIEL

BOLESŁAW ŚMIAŁY

WŁADYSŁAW HERMAN

BOLESŁAW KRZYWOUSTY


ŹRÓDŁO ILUSTRACJI:
J.I. KRASZEWSKI, WIZERUNKI KSIĄŻĄT I KRÓLÓW POLSKICH. Z 39 RYCINAMI KS. PILLATI'EGO, ORAZ INICJAŁAMI CZ. JANKOWSKIEGO, WARSZAWA,
NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFA 1888.
STAMTĄD POCHODZĄ TAKŻE KOMENTARZE POD RYSUNKAMI.

POCZĄTEK SPISU TREŚCI

lech.jpg (7805 bytes)

krakus.jpg (7586 bytes)

vanda.jpg (10397 bytes)

pompil.jpg (10449 bytes)

LEGENDARNI WŁADCY POLSKI: LECH, KRAKUS, WANDA, POMPILIUSZ PIERWSZY

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:
ZYGMUNT MOCZULSKI

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
ANONIM TAK ZWANY GALL, KRONIKA POLSKA.

PRZEŁOŻYŁ ROMAN GRODECKI, PRZEKŁAD PRZEJRZAŁ, WSTĘPEM I PRZYPISAMI OPATRZYŁ M. PLEZIA, WROCŁAW-WARSZAWA-KRAKÓW-GDAŃSK 1975WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE